Witamy na stronie www.cyfrowa.kowala.pl

Niniejsza strona internetowa stanowi część projektu pn.: „Kowala gminą bez cyfrowych barier” i ma na celu gromadzenie wszelkich informacji o wymienionym przedsięwzięciu jak też będzie spełniała rolę komunikacyjną i pomocową dla beneficjentów. Wraz z trwaniem projektu będzie stopniowo uzupełniana i aktualizowana.

  • 23.06.2014

   Dodatkowe szkolenia komputerowe

  • Z dniem 23 czerwca 2014r. roku rozpoczęły się szkolenia dla uczestników projektu z listy rezerwowej z zakresu obsługi komputera i Internetu „Kowala gminą bez cyfrowych barier” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013; Priorytet 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki; Dz. 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. Dodatkowo w szkoleniach weźmie udział 10 mieszkańców gminy Kowala. Szkolenia prowadzone są przez firmę KMP Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo Szkoleniowe z Radomia, która złożyła najtańszą ofertę cenową. Zajęcia odbywać się będą w Świetlicy w Trablicach, w okresie od 23.06 – 4.07 br. Uczestnictwo w szkoleniach jest obowiązkowe dla wszystkich Beneficjentów. Każdy
  • czytaj więcej

  • 23.06.2014

   Dodatkowe komputery dla mieszkańców gminy

  • Od kilku lat gmina Kowala pozyskuje unijne fundusze na likwidację wykluczenia cyfrowego, wyposażając w komputery i bezpłatny Internet placówki oświatowe, świetlice oraz setki gospodarstw domowych. W tegorocznym, trzecim już projekcie: „Kowala gminą bez cyfrowych barier” pomoc otrzymało 40 rodzin, a dzięki oszczędnościom uzyskanym po przetargach od lipca sprzęt komputerowy dotrze do dodatkowej grupy 10 beneficjentów. Adresatami projektu pn. „Kowala gminą bez cyfrowych barier” są gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych, osoby niepełnosprawne, dodatkowo rodziny w których są szczególnie uzdolnione dzieci i młodzież, a także osoby powyżej 55 roku życia. Czterdzieści zestawów komputerowych wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz dostępem do
  • czytaj więcej

  • 13.03.2014

   Do końca marca br. zostaną przekazane zestawy komputerowe

  • W ramach projektu pn. „Kowala gminą bez cyfrowych barier” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013; Priorytet 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki; Dz. 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion 40 gospodarstw domowych i 3 jednostki organizacyjne (PSP w Bardzicach, świetlica w Kowali i Rudzie Małej) otrzyma bezpłatnie komputery wraz z dostępem do Internetu na okres do 30 września 2015 roku (czas realizacji projektu). Właścicielem sprzętu jest Gmina Kowala. Komputerów nie można sprzedać, nie można ich użyczać innym osobom, należy o nie dbać jak o własny sprzęt. Sprzęt będzie kontrolowany u Beneficjentów w
  • czytaj więcej

  • 10.03.2014

   Informujemy, że ruszyły szkolenia komputerowe

  • Z dniem 10 marca 201r roku rozpoczęły się szkolenia z zakresu obsługi komputera i Internetu dla uczestników projektu „Kowala gminą bez cyfrowych barier” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013; Priorytet 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki; Dz. 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. Szkolenia prowadzone są przez firmę Agencja Rozwoju Edukacji z Częstochowy, która złożyła najtańszą ofertę cenową. Zajęcia odbywają się w Urzędzie Gminy w Kowali. Szkolenia będą realizowane do 27 marca br. Uczestnictwo w szkoleniach jest obowiązkowe dla wszystkich Beneficjentów. Każdy uczestnik szkolenia ma zapewnione 40 godzin szkolenia w grupach liczących po 10 
  • czytaj więcej

  • 31.12.2013

   Lista rankingowa Beneficjentów Ostatecznych projektu „Kowala gminą bez cyfrowych barier”

  • Gmina Kowala informuje, że w dniu 30 grudnia 2013 roku Komisja Rekrutacyjna dokonała oceny wniosków złożonych do projektu pn. „Kowala gminą bez cyfrowych barier” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion i wybrała 40 beneficjentów ostatecznych. Lista została zatwierdzona przez Wójta Gminy Kowala w dniu 31 grudnia 2013 r. Lista rankingowa beneficjentów ostatecznych -  uczestników, którzy zakwalifikowali się do realizacji w projekcie Nr beneficjenta 2POIG.8.3.1.2013 2POIG.8.3.5.2013 2POIG.8.3.7.2013 2POIG.8.3.8.2013 2POIG.8.3.10.2013 2POIG.8.3.17.2013 2POIG.8.3.18.2013 2POIG.8.3.22.2013 2POIG.8.3.23.2013 2POIG.8.3.24.2013 2POIG.8.3.31.2013 2POIG.8.3.32.2013 2POIG.8.3.33.2013 2POIG.8.3.35.2013 2POIG.8.3.36.2013 2POIG.8.3.39.2013 2POIG.8.3.40.2013 2POIG.8.3.41.2013 2POIG.8.3.46.2013 2POIG.8.3.49.2013 2POIG.8.3.51.2013 2POIG.8.3.56.2013 2POIG.8.3.61.2013 2POIG.8.3.67.2013 2POIG.8.3.69.2013 2POIG.8.3.70.2013 2POIG.8.3.73.2013 2POIG.8.3.74.2013 2POIG.8.3.75.2013 2POIG.8.3.76.2013 2POIG.8.3.80.2013 2POIG.8.3.82.2013 2POIG.8.3.84.2013 2POIG.8.3.88.2013 2POIG.8.3.94.2013 2POIG.8.3.95.2013 2POIG.8.3.97.2013 2POIG.8.3.98.2013 2POIG.8.3.101.2013 2POIG.8.3.102.2013 Lista rezerwową, tj.  uczestników którzy otrzymali ocenę pozytywną Nr beneficjenta 2POIG.8.3.2.2013 2POIG.8.3.3.2013 2POIG.8.3.4.2013 2POIG.8.3.6.2013 2POIG.8.3.9.2013 2POIG.8.3.11.2013 2POIG.8.3.12.2013 2POIG.8.3.13.2013 2POIG.8.3.15.2013 2POIG.8.3.16.2013 2POIG.8.3.19.2013 2POIG.8.3.20.2013 2POIG.8.3.21.2013 2POIG.8.3.25.2013 2POIG.8.3.26.2013 2POIG.8.3.27.2013 2POIG.8.3.28.2013 2POIG.8.3.29.2013 2POIG.8.3.30.2013 2POIG.8.3.34.2013 2POIG.8.3.37.2013 2POIG.8.3.38.2013 2POIG.8.3.42.2013 2POIG.8.3.44.2013 2POIG.8.3.47.2013 2POIG.8.3.48.2013 2POIG.8.3.50.2013 2POIG.8.3.52.2013 2POIG.8.3.54.2013 2POIG.8.3.55.2013 2POIG.8.3.57.2013 2POIG.8.3.58.2013 2POIG.8.3.59.2013 2POIG.8.3.60.2013 2POIG.8.3.63.2013 2POIG.8.3.64.2013 2POIG.8.3.65.2013 2POIG.8.3.66.2013 2POIG.8.3.68.2013 2POIG.8.3.71.2013 2POIG.8.3.72.2013 2POIG.8.3.77.2013 2POIG.8.3.78.2013 2POIG.8.3.79.2013 2POIG.8.3.81.2013 2POIG.8.3.83.2013 2POIG.8.3.85.2013 2POIG.8.3.89.2013 2POIG.8.3.90.2013 2POIG.8.3.92.2013 2POIG.8.3.93.2013 2POIG.8.3.96.2013 2POIG.8.3.100.2013 Lista uczestników, którzy nie zakwalifikowali się do udziału w projekcie, ponieważ nie spełniły kryterium uczestnictwa w projekcie Nr beneficjenta 2POIG.8.3.14.2013 2POIG.8.3.43.2013 2POIG.8.3.45.2013 2POIG.8.3.53.2013 2POIG.8.3.62.2013 2POIG.8.3.86.2013 2POIG.8.3.87.2013 2POIG.8.3.91.2013 2POIG.8.3.99.2013
  • czytaj więcej

  • 20.12.2013

   Zakończono rekrutację do projektu

  • Złożono 102 formularze zgłoszeniowe do projektu pn.: „Kowala gminą bez cyfrowych barier” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013.
  • czytaj więcej

  • 13.11.2013

   Przedłużenie rekrutacji

  • Informujemy, że termin składania dokumentów rekrutacyjnych do projektu pn. "kowala gminą bez cyfrowych barier" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wInclusion został wydłużony do 20 grudnia 2013 r.
  • czytaj więcej

  • 12.11.2013

   Rekrutacja do projektu

  • Dokumenty rekrutacyjne w ramach projektu „Kowala gminą bez cyfrowych barier” przyjmowane będą od 18 listopada do 29 listopada 2013 roku do godz. 15.00. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Urzędzie Gminy Kowala w biurze projektu pok. Nr 27 oraz na stronach internetowych: www.kowala.pl oraz www.cyfrowa.kowala.pl
  • czytaj więcej

 • Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
  ze środków
  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  w ramach
  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
  Działanie 8.3 " Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion "

  Dotacje na innowacje
  Inwestujemy w Waszą przyszłość

  O Projekcie

  Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu 40 gospodarstwom domowym z terenu gminy Kowala, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, z powodu trudnej sytuacji materialnej i niepełnosprawności.

  więcej

  Biuro Projektu

  Urząd Gminy w Kowali
  26 – 624 Kowala
  Kowala 105A

  Tel: 48 610 17 60 w. 48
  Fax: 48 610 17 22

  Biuro czynne:
  Poniedziałek: 8.00 – 16.00
  Wtorek – piątek: 7.00 do 15.00