Do końca marca br. zostaną przekazane zestawy komputerowe

W ramach projektu pn. „Kowala gminą bez cyfrowych barier” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013; Priorytet 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki; Dz. 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion 40 gospodarstw domowych i 3 jednostki organizacyjne (PSP w Bardzicach, świetlica w Kowali i Rudzie Małej) otrzyma bezpłatnie komputery wraz z dostępem do Internetu na okres do 30 września 2015 roku (czas realizacji projektu). Właścicielem sprzętu jest Gmina Kowala. Komputerów nie można sprzedać, nie można ich użyczać innym osobom, należy o nie dbać jak o własny sprzęt. Sprzęt będzie kontrolowany u Beneficjentów w miejscu jego instalacji, dlatego też o każdej zmianie miejsca zamieszkania jak również o zmianie nr telefonu, należy powiadamiać Biuro projektu.

Z Beneficjentami zostaną podpisane stosowne umowy użyczenia.

Dostawcą komputerów jest firma Luk-net Łukasz Drab z Gozdu, natomiast Internet dostarczy firma Multi-Fox z Radomia.

 

<< powrót

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Działanie 8.3 " Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion "

Dotacje na innowacje
Inwestujemy w Waszą przyszłość

O Projekcie

Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu 40 gospodarstwom domowym z terenu gminy Kowala, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, z powodu trudnej sytuacji materialnej i niepełnosprawności.

więcej

Biuro Projektu

Urząd Gminy w Kowali
26 – 624 Kowala
Kowala 105A

Tel: 48 610 17 60 w. 48
Fax: 48 610 17 22

Biuro czynne:
Poniedziałek: 8.00 – 16.00
Wtorek – piątek: 7.00 do 15.00