Dodatkowe komputery dla mieszkańców gminy

Od kilku lat gmina Kowala pozyskuje unijne fundusze na likwidację wykluczenia cyfrowego, wyposażając w komputery i bezpłatny Internet placówki oświatowe, świetlice oraz setki gospodarstw domowych. W tegorocznym, trzecim już projekcie: „Kowala gminą bez cyfrowych barier” pomoc otrzymało 40 rodzin, a dzięki oszczędnościom uzyskanym po przetargach od lipca sprzęt komputerowy dotrze do dodatkowej grupy 10 beneficjentów.

Adresatami projektu pn. „Kowala gminą bez cyfrowych barier” są gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych, osoby niepełnosprawne, dodatkowo rodziny w których są szczególnie uzdolnione dzieci i młodzież, a także osoby powyżej 55 roku życia. Czterdzieści zestawów komputerowych wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz dostępem do Internetu trafiło do rodzin w marcu tego roku. Ponadto dwadzieścia dwa komputery otrzymała Publiczna Szkoła Podstawowa w Bardzicach, pracownia komputerowa przy świetlicy „Szansa” w Kowali oraz świetlica w Rudzie Małej. Po rozliczeniu pierwszego etapu projektu gmina Kowala otrzymała zgodę na zagospodarowanie oszczędności jakie powstały po rozstrzygniętych przetargach, na wsparcie dodatkowej grupy 10 mieszkańców gminy.

Wszyscy beneficjenci projektu uczestniczą w szkoleniach, poznając zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i możliwości jego użycia w życiu codziennym, uczą się m.in. jak obsługiwać pocztę elektroniczną czy serwisy społecznościowe, ale też jak wykorzystać Internet w kontaktach z urzędami.

Ponadto mieszkańcy, którzy zostali beneficjentami projektu, będą korzystać z darmowego serwisu, a wszystkie komputery wraz z oprogramowaniem są ubezpieczone. Realizacja projektu potrwa do 30 września 2015 roku, a przez kolejne pięć lat gmina zapewni jego kontynuację.

Projekt „Kowala gminą bez cyfrowych barier” współfinansowany jest ze środków unijnych
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

<< powrót

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Działanie 8.3 " Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion "

Dotacje na innowacje
Inwestujemy w Waszą przyszłość

O Projekcie

Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu 40 gospodarstwom domowym z terenu gminy Kowala, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, z powodu trudnej sytuacji materialnej i niepełnosprawności.

więcej

Biuro Projektu

Urząd Gminy w Kowali
26 – 624 Kowala
Kowala 105A

Tel: 48 610 17 60 w. 48
Fax: 48 610 17 22

Biuro czynne:
Poniedziałek: 8.00 – 16.00
Wtorek – piątek: 7.00 do 15.00