Informujemy, że ruszyły szkolenia komputerowe

Z dniem 10 marca 201r roku rozpoczęły się szkolenia z zakresu obsługi komputera i Internetu dla uczestników projektu „Kowala gminą bez cyfrowych barier” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013; Priorytet 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki; Dz. 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Szkolenia prowadzone są przez firmę Agencja Rozwoju Edukacji z Częstochowy, która złożyła najtańszą ofertę cenową. Zajęcia odbywają się w Urzędzie Gminy w Kowali. Szkolenia będą realizowane do 27 marca br.

Uczestnictwo w szkoleniach jest obowiązkowe dla wszystkich Beneficjentów.

Każdy uczestnik szkolenia ma zapewnione 40 godzin szkolenia w grupach liczących po 10  osób. Ponadto każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów dydaktycznych i piśmiennych, zgodnie z zakresem tematycznym kursu, a także catering/poczęstunek.

Na koniec szkolenia uczestnicy otrzymają Zaświadczenie ukończenia szkolenia.

 

<< powrót

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Działanie 8.3 " Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion "

Dotacje na innowacje
Inwestujemy w Waszą przyszłość

O Projekcie

Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu 40 gospodarstwom domowym z terenu gminy Kowala, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, z powodu trudnej sytuacji materialnej i niepełnosprawności.

więcej

Biuro Projektu

Urząd Gminy w Kowali
26 – 624 Kowala
Kowala 105A

Tel: 48 610 17 60 w. 48
Fax: 48 610 17 22

Biuro czynne:
Poniedziałek: 8.00 – 16.00
Wtorek – piątek: 7.00 do 15.00