Lista rankingowa Beneficjentów Ostatecznych projektu „Kowala gminą bez cyfrowych barier”

Gmina Kowala informuje, że w dniu 30 grudnia 2013 roku Komisja Rekrutacyjna dokonała oceny wniosków złożonych do projektu pn. „Kowala gminą bez cyfrowych barier” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion i wybrała 40 beneficjentów ostatecznych.

Lista została zatwierdzona przez Wójta Gminy Kowala w dniu 31 grudnia 2013 r.

Lista rankingowa beneficjentów ostatecznych –  uczestników, którzy zakwalifikowali się do realizacji w projekcie

Nr beneficjenta

2POIG.8.3.1.2013
2POIG.8.3.5.2013
2POIG.8.3.7.2013
2POIG.8.3.8.2013
2POIG.8.3.10.2013
2POIG.8.3.17.2013
2POIG.8.3.18.2013
2POIG.8.3.22.2013
2POIG.8.3.23.2013
2POIG.8.3.24.2013
2POIG.8.3.31.2013
2POIG.8.3.32.2013
2POIG.8.3.33.2013
2POIG.8.3.35.2013
2POIG.8.3.36.2013
2POIG.8.3.39.2013
2POIG.8.3.40.2013
2POIG.8.3.41.2013
2POIG.8.3.46.2013
2POIG.8.3.49.2013
2POIG.8.3.51.2013
2POIG.8.3.56.2013
2POIG.8.3.61.2013
2POIG.8.3.67.2013
2POIG.8.3.69.2013
2POIG.8.3.70.2013
2POIG.8.3.73.2013
2POIG.8.3.74.2013
2POIG.8.3.75.2013
2POIG.8.3.76.2013
2POIG.8.3.80.2013
2POIG.8.3.82.2013
2POIG.8.3.84.2013
2POIG.8.3.88.2013
2POIG.8.3.94.2013
2POIG.8.3.95.2013
2POIG.8.3.97.2013
2POIG.8.3.98.2013
2POIG.8.3.101.2013
2POIG.8.3.102.2013

Lista rezerwową, tj.  uczestników którzy otrzymali ocenę pozytywną

Nr beneficjenta

2POIG.8.3.2.2013
2POIG.8.3.3.2013
2POIG.8.3.4.2013
2POIG.8.3.6.2013
2POIG.8.3.9.2013
2POIG.8.3.11.2013
2POIG.8.3.12.2013
2POIG.8.3.13.2013
2POIG.8.3.15.2013
2POIG.8.3.16.2013
2POIG.8.3.19.2013
2POIG.8.3.20.2013
2POIG.8.3.21.2013
2POIG.8.3.25.2013
2POIG.8.3.26.2013
2POIG.8.3.27.2013
2POIG.8.3.28.2013
2POIG.8.3.29.2013
2POIG.8.3.30.2013
2POIG.8.3.34.2013
2POIG.8.3.37.2013
2POIG.8.3.38.2013
2POIG.8.3.42.2013
2POIG.8.3.44.2013
2POIG.8.3.47.2013
2POIG.8.3.48.2013
2POIG.8.3.50.2013
2POIG.8.3.52.2013
2POIG.8.3.54.2013
2POIG.8.3.55.2013
2POIG.8.3.57.2013
2POIG.8.3.58.2013
2POIG.8.3.59.2013
2POIG.8.3.60.2013
2POIG.8.3.63.2013
2POIG.8.3.64.2013
2POIG.8.3.65.2013
2POIG.8.3.66.2013
2POIG.8.3.68.2013
2POIG.8.3.71.2013
2POIG.8.3.72.2013
2POIG.8.3.77.2013
2POIG.8.3.78.2013
2POIG.8.3.79.2013
2POIG.8.3.81.2013
2POIG.8.3.83.2013
2POIG.8.3.85.2013
2POIG.8.3.89.2013
2POIG.8.3.90.2013
2POIG.8.3.92.2013
2POIG.8.3.93.2013
2POIG.8.3.96.2013
2POIG.8.3.100.2013

Lista uczestników, którzy nie zakwalifikowali się do udziału w projekcie, ponieważ nie spełniły kryterium uczestnictwa w projekcie

Nr beneficjenta

2POIG.8.3.14.2013
2POIG.8.3.43.2013
2POIG.8.3.45.2013
2POIG.8.3.53.2013
2POIG.8.3.62.2013
2POIG.8.3.86.2013
2POIG.8.3.87.2013
2POIG.8.3.91.2013
2POIG.8.3.99.2013

<< powrót

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Działanie 8.3 " Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion "

Dotacje na innowacje
Inwestujemy w Waszą przyszłość

O Projekcie

Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu 40 gospodarstwom domowym z terenu gminy Kowala, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, z powodu trudnej sytuacji materialnej i niepełnosprawności.

więcej

Biuro Projektu

Urząd Gminy w Kowali
26 – 624 Kowala
Kowala 105A

Tel: 48 610 17 60 w. 48
Fax: 48 610 17 22

Biuro czynne:
Poniedziałek: 8.00 – 16.00
Wtorek – piątek: 7.00 do 15.00