O Projekcie

Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu 40 gospodarstwom domowym z terenu gminy Kowala, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, z powodu trudnej sytuacji materialnej i niepełnosprawności.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, którymi są:

  1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie objętym projektem poprzez udostępnienie bezpłatnego
  2. Internetu i zestawów komputerowych 40 gospodarstwom domowym.
  3. Włączenie do projektu 3 jednostek podległych gminie (Publiczna Szkoła Podstawowa w Bardzicach oraz 2 świetlice w Rudzie Małej i Kowali) poprzez wyposażenie w zestawy komputerowe z bezpłatnym Internetem.
  4. Podnoszenie kompetencji zawodowych osób objętych projektem, poprzez organizację praktycznych szkoleń komputerowych.
  5. Przeprowadzenie promocji projektu związanej z upowszechnianiem korzyści płynących z wykorzystywania nowoczesnych technik informatycznych i idei społeczeństwa informacyjnego.
  6. Aktywizacja zawodowa osób wykluczonych społecznie oraz niepełnosprawnych.
  7. Ułatwiony start w przyszłość młodzieży dorastającej w trudnych społecznie środowiskach.

<< powrót

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Działanie 8.3 " Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion "

Dotacje na innowacje
Inwestujemy w Waszą przyszłość

O Projekcie

Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu 40 gospodarstwom domowym z terenu gminy Kowala, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, z powodu trudnej sytuacji materialnej i niepełnosprawności.

więcej

Biuro Projektu

Urząd Gminy w Kowali
26 – 624 Kowala
Kowala 105A

Tel: 48 610 17 60 w. 48
Fax: 48 610 17 22

Biuro czynne:
Poniedziałek: 8.00 – 16.00
Wtorek – piątek: 7.00 do 15.00